Kompleks Agroturystyczny Olszynka

Strona główna » Kontakt

Kontakt

  • Mapa dojazdu

Zapraszamy nową stronę www:

www.kompleksolszynka.pl

Z A P R A S Z A M Y !

Kompleks Agroturystyczny “O l s z y n k a”
Olszyny ul. Wiśniowa 18-421 Piątnica
tel. 0602 183 680 0604 92 33 34
e-mail: olszynka@4lomza.pl

R E Z E R W A C J E

Biuro obsługi klienta:
“ROBIN” Regionalne Biuro Turystyki
18-400 Łomża ul. Bema 37
tel./fax (086) 215 35 31
e-mail: olszynka@4lomza.pl
www.robin.4lomza.pl
Biuro czynne: pn-pt 8.00-16.00

KONTO:
PHT ROBIN Górscy Spółka Jawna
18-400 Łomża ul. Bema 37
PKO BP SA o/Białystok 64 1020 1332 0000 1902 0200 4950

2006-03-20 09:37 ZF

Kompleks Agroturystyczny OLSZYNKA Biuro obsługi klienta: PHT "ROBIN" Łomża ul. Bema 37 tel./fax 086 215 35 31
e-mail: olszynka@4lomza.pl
statystyki www stat.pl